LEEUWARDEN - Woensdagavond 29 november jl. heeft GGD Fryslân van Rotaryclub Leeuwarden Oldehove een cheque mogen ontvangen ter waarde van 2500 euro, te besteden aan weerbaarheidstrainingen voor sekswerkers. Truda Praat (sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid) en Kitty de Groot (arts) namen de cheque hiervan in ontvangst. In het voorjaar 2024 vinden drie trainingssessies voor sekswerkers plaats.

Vanuit GGD Fryslân/ seksuele gezondheid wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden in het GGD-pand op de Weaze, waar ook de rosse buurt in Leeuwarden is. Dit is een laagdrempelig spreekuur, waar gesproken wordt met sekswerkers in individuele setting over hun seksuele gezondheid. Tijdens deze spreekuren worden SOA testen gedaan en anticonceptiemiddelen aangeboden, alsmede hepatitis B vaccinaties gezet.

Vorig jaar sprak Truda bij Rotaryclub Leeuwarden Oldehove over haar ervaringen met het spreekuur. Hier zijn toen ook meningen en stigma's rondom het beroep van sekswerkers ter sprake gekomen. Op de vraag vanuit de leden van de Rotary, werd uitgesproken dat er behoefte is aan weerbaarheidstrainingen voor deze doelgroep. Naar aanleiding hiervan heeft de Rotary geld verzameld voor dit prachtige doel. Zo is een deel van de opbrengst van de Pluktuin in St Jacobiparochi gedoneerd aan GGD Fryslan. Van het prachtige bedrag van 2500 euro worden de drie trainingssessies georganiseerd.

We hopen op een grote opkomst zodat de Friese sekswerkers gezond en veilig kunnen blijven werken. We danken Rotaryclub Leeuwarden Oldehove voor de schenking van 2500 euro!