LEEUWARDEN - Hoe gaan we in Fryslân om met het landelijk gebied? Thema’s als stikstof, droogte of juist te veel water, de kwaliteit van het water en de bodem en de toekomst van de landbouw en staat van de natuur houden ons bezig. Al deze thema’s komen bij elkaar in het Frysk Programma Landelijk Gebied, afgekort FPLG. Over dat FPLG presenteren we op donderdag 3 november van 20:00 tot 21:00 uur een webinar waar we u bijpraten over de Friese aanpak.


Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit eerste webinar praten we u bij over de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Friese invulling daarvan in het FPLG. We blikken alvast vooruit op het gebiedsprogramma en de gebiedsgerichte aanpak. En natuurlijk bespreken we de actualiteit van dat moment zoals het rapport van Johan Remkes en andere ontwikkelingen vanuit het land en Fryslân.

Bij het webinar schuiven dit keer bestuurders en medewerkers van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Ministerie van LNV aan de gesprekstafel aan.

Voor wie is het interessant?

Het webinar is interessant voor iedereen die te maken heeft met het landelijk gebied van Fryslân. Bent u betrokken bij of geïnteresseerd in het onderwerp water en bodem, stikstof, landbouw of natuur? Kijk dan zeker mee of achteraf terug.

Ruimte voor vragen

Tijdens het webinar is er ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden. Die kunt u vooraf en tijdens het webinar insturen op de webpagina van het webinar.

Meer webinars op komst

Na dit eerste webinar over het FPLG willen we de komende maanden vaker webinars en bijeenkomsten organiseren. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via www.fryslan.frl/fplg en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Dan weet u zeker dat u niets mist!

Over het Frysk Programma Landelijk Gebied

Boeren, natuurorganisaties, ondernemers, inwoners en overheden; samen gebruiken en beheren wij het landelijk gebied in Fryslân. We beschermen de natuur, en bieden toekomst voor de economie in het algemeen en de landbouw in het bijzonder. Daarom werken we samen aan een toekomstbestendig Fryslân waarin voor iedereen ruimte, perspectief en brede welvaart is.

Het FPLG is de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).