LEEUWARDEN - ‘De natuur, de landbouw en de mensen kunnen niet langer wachten’, stelt lijstrekker Monique Plantinga (52). ‘De laatste jaren is het Wetterskip-bestuur te veel doorgekabbeld. Nu wordt het tijd om de problemen echt aan te pakken. De wereld is veranderd. Er is een klimaatcrisis. De natuur verdroogt. De waterkwaliteit is slecht. De zeespiegel stijgt. De landbouwgronden hebben steeds meer last van zout grondwater. Om dat aan te pakken is nieuw leiderschap nodig. Nodig is visie, ambitie, lef, tempo en daadkracht. Met het huidige conservatief-agrarische bestuur met het CDA aan het roer lopen we achter de feiten aan. Dat moet en kan anders.’


Plantinga geeft een voorbeeld: ‘We zijn kampioen water afvoeren. Nog steeds voeren we vele liters water van spa blauw kwaliteit in sneltreinvaart af naar de Waddenzee. Wat we moeten worden is kampioen water vasthouden. Elke druppel telt. De droge zomer van 2022, de vierde droge zomer in de laatste vijf jaar, bewijst maar weer eens dat actie nú nodig. Met meer groen en minder steen, hogere peilen en meer wateropvanggebieden.’

Veertig kandidaten staan klaar om aan de slag te gaan. De campagne is afgetrapt op zaterdagochtend 11 februari bij het Natuurmuseum in Leeuwarden. Directeur Froukje Hernamdt nam daar het verkiezingsprogramma in ontvangst. De locatie is symbolisch gekozen. Monique Plantinga: ‘Dit is een prachtig museum, ga er vooral heen. Maar – het kan toch niet zo zijn dat we in de toekomst de grutto of het veenweidelandschap alleen nog maar in het museum kunnen bekijken? Zoals het nu gaat koersen we daar hard op af. Daarom steunen wij de omslag naar natuurvriendelijke landbouw inclusief een goed verdienmodel voor de boer. Dat is goed voor weidevogels, insecten, waterkwaliteit, waterberging en klimaat. Daar hoort ook werken met hogere waterpeilen in de veenweiden bij. Zo droogt het veen minder uit en dat scheelt bodemdaling, schade aan funderingen en CO2-uitstoot.’

De campagne-aftrap werd bijgewoond door een bijzondere gast. Een prachtige Friese melkkoe, staand tussen een grote collectie regenlaarzen. Monique Plantinga: ‘ Deze koe hoort bij Fryslân. We blijven haar graag zien in de Friese weiden. Die wat ons betreft dan wel een stuk natter worden met vollere sloten en meer waterplassen voor weidevogels. Maar ook daar is aan te wennen, het brengt veel en anders zijn er altijd nog laarzen om aan te trekken.’