LEEUWARDEN - Afgelopen weekend voltooide het wandelende bos van Bosk de wandeling door de binnenstad van Leeuwarden om te vertrekken naar de definitieve plantlocaties. De 1200 bomen worden eerst naar een tussenlocatie gebracht om vervolgens in het najaar op verschillende locaties in de omgeving van Leeuwarden te worden geplant. Bosk was onderdeel van de cultuurhonderddaagse Arcadia, een vervolg op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dat plaatsvond in Friesland tot en met 14 augustus.

Tussenlocatie biedt plek voor de bomen in afwachting van juiste planttijd
De bomen worden in het najaar van 2022 naar de definitieve locaties gebracht en in de grond geplant. “Dit is de ideale planttijd: de bomen komen dan in winterrust en kunnen alvast goed aanslaan. Dat komt doordat de grond dan nog relatief warm is, er voldoende neerslag valt en hierdoor de wortels goed contact met de grond kunnen maken”, aldus groenexpert van de gemeente Leeuwarden, Nico Kelderhuis. Negentig bomen worden tijdelijk op Het Vliet in Leeuwarden geplaatst en krijgen in het najaar van 2022 een definitieve plek in Leeuwarden Oost. Daarnaast gaan 75 bomen naar Akkrum om op deze locatie de noodzaak tot vergroening te benadrukken. De overige bomen worden tijdelijk verzorgd op het terrein van ING aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden. “Wij zijn ontzettend dankbaar dat ING het terrein tijdelijk beschikbaar stelt. Dit is een mooie plek waar de bomen van Bosk langzaam in hun winterslaap kunnen komen voor ze naar de definitieve plek elders in de gemeente gaan” aldus wethouder Hein Kuiken.

Bomen vergroenen diverse locaties en helpen bij wateroverlast en hittestress
In het najaar, wanneer de perfecte planttijd is aangebroken, vertrekken de bomen naar hun definitieve plantlocaties. Dit is onder andere in Leeuwarden Oost, Mantgum, Jellum en rondom Het Vliet, maar ook bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette voor de aanpak van wateroverlast en hittestress. De verkoelende werking van bomen gaat ook in de binnenstad van Leeuwarden voor voordelen zorgen: er worden namelijk verschillende bomen op het Waagplein geplant. Een complete lijst van de locaties is te vinden op: groenleeftinleeuwarden.nl/bosk.

Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen
Bosk is meer dan een wandelend bos, het streeft naar herstel van het evenwicht tussen mens en natuur. Artistiek leider van Bosk, Bruno Doedens, vertelt: “Bosk heeft bijgedragen aan de bewustwording van de verstoorde balans tussen mens en natuur. Met duizenden mensen zijn de bomen naar nieuwe locaties gebracht. Aangevuld met meer dan 60 activiteiten waaronder tentoonstellingen en exposities heeft Bosk de noodzaak tot verandering onderstreept. Want als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen.” Daaraan voegt wethouder Hein Kuiken toe: “Het is een geweldig project en heeft voor de stad en gemeente veel gedaan.” Zo heeft er een rechtszaak plaatsgevonden voor de rechten van de natuur en wordt daaropvolgend in het najaar een manifest aan de Tweede Kamer aangeboden, is het lange termijn denken als agendapunt toegevoegd aan de raadsvergaderingen binnen de gemeentepolitiek en reageren andere gemeenten enthousiast.

Bekijk hier de video van de route die de bomen van Bosk hebben afgelegd.

Over Bosk
Bosk is een langzaam bewegend bos van ruim duizend bomen, die tussen 7 mei en 14 augustus 2022 wandelen door de binnenstad van Leeuwarden. Het ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? Bosk is een productie van Arcadia en heeft tijdens deze 100 dagen een uitgebreide randprogrammering waarbij onder meer (inter)nationale kunstenaars, culturele organisaties, bewoners en bedrijven betrokken zijn. Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. De bomen krijgen na de wandeling een vaste plek in de omgeving van Leeuwarden.

Over Arcadia
Van 6 mei t/m 14 augustus 2022 kunnen bezoekers zich laten inspireren door een breed cultureel en artistiek programma met o.a. beeldende kunst, theater, literatuur en debat rondom het thema ‘voorouderschap’. Arcadia geeft hiermee vervolg aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Veel werk is nieuw en gratis te bezoeken, gemaakt door (internationale) kunstenaars en de Friese mienskip (gemeenschap). Arcadia zet zich door middel van cultuur in voor een wereld die we met vertrouwen door kunnen geven aan de volgende generatie.

Partners
Bosk is een productie van Arcadia en een coproductie met de Gemeente Leeuwarden. Bosk wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Groen Leven, Mondriaan Fonds, LOF en Achmea. Bosk wordt in beweging gezet door vele honderden deelnemers en culturele, groene en maatschappelijke partners.