FRIESLAND - Secretaris-directeur Oeds Bijlsma (63) neemt 10 augustus 2024 afscheid van Wetterskip Fryslân. Bijlsma was ruim acht jaar in dienst van het waterschap.

‘Het was een voorrecht om in opdracht van het algemeen en dagelijks bestuur leiding te geven aan een veelzijdige, kundige en betrokken organisatie. Een organisatie met deskundige en gemotiveerde medewerkers, die dag in dag uit klaar staan voor de betekenisvolle taken van het waterschap. En met een bestuur dat in verbinding is met elkaar, de organisatie en de mienskip. Voor mij is nu het moment aangebroken voor een nieuwe uitdaging als zelfstandig adviseur en coach’, licht Bijlsma toe.

‘We hebben grote waardering voor de bijdrage die Oeds Bijlsma geleverd heeft aan ons waterschap’, zegt dijkgraaf Luzette Kroon. ‘Zijn rol als verbinder en zijn mensgerichte manier van werken is van grote waarde. Hij heeft de organisatie voorbereid op de wateropgaven van de toekomst en een belangrijke rol gespeeld in de samenwerking met onze partners. Hij vervulde een sleutelpositie tussen bestuur en organisatie en heeft de politiek-bestuurlijke samenwerking versterkt.’

Wetterskip Fryslân start binnenkort met de procedure voor de benoeming van een nieuwe secretaris-directeur.