WERGEA - Alle deelnemers van IIS, onderdeel van cultuurhonderddaagse Arcadia, ontvangen een bijzonder cadeau; een ijsblok met daarin kinderschaatsen. Bij de try-out van Under Wetter, 12 mei j.l., overhandigde Maaija de Roos van het Prins Bernhard Cultuurfonds het eerste IISblok aan Christien Lycklama uit Oudega (SWF). In Oudega gaan ‘alle’ verenigingen uit het dorp een FrIIS concert organiseren op de ijsbaan, dit is één van de bijna dertig IISprojecten.

De schaatsen in het IISblok staan symbool voor de volgende generaties en het IISblok zelf is een zogenaamde tijdscapsule. In de brief die erbij zit roept de volgende generatie op om bij alles wat de IISdeelnemers doen rekening te houden met de gevolgen voor ‘hen’. Na afloop van het project kunnen de betrokkenen een boodschap in het IISblok doen voor de volgende generaties. Vervolgens wordt deze op een zichtbare plek, in het dorp, wijk of stad van het project geplaatst.

Inmiddels zijn er al ruim dertig IIS projecten verspreid over de provincie. Een tiental van deze projecten vinden nog dit jaar plaats, tijdens de 100 dagen Arcadia. De andere projecten zijn volop in ontwikkeling en krijgen ondersteuning van IIS in de vorm van greidesessies, een kunstenaar en/of budget om tot een voorstelling, concert, installatie of andere kunstvorm te komen. Er is nog ruimte voor nieuwe projecten, aanmelden kan via iis.frl.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is de eerste partij die zich aangesloten heeft bij IIS, zelfs nog voordat dat ze wisten welke projecten mee zouden doen. Snel daarna volgden meer partners waaronder Provincie Fryslân, Univé en VSBfonds.

IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk. Alle projecten van IIS zijn gemaakt door en/of met de mienskip. De vraag die bij alle projecten centraal staat; wat zou je mee willen geven aan toekomstige generaties. De saamhorigheid, verbondenheid en de Friese taal en cultuur zijn zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de talloze voorstellingen, verhalen en multimediale hoogstandjes. Beleef ze, en maak in honderd dagen kennis met Friese dorpen, steden, wijken en iis verenigingen.