LEEUWARDEN - Momenteel werkt de provincie Fryslân aan het biodiversiteitsherstelprogramma (BHP).
Een programma ter verbetering van de biodiversiteit waar allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende biodiversiteit.
Daar moet heel wat voor gebeuren.


Één belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart te brengen van wat er allemaal al gebeurd.
Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen, alles telt mee.
Samen met de FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide) inventariseert de Provincie deze initiatieven. Ecologisch bureau
Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de gegevens.

Met deze analyse gaat het FMF in heel Fryslân aan de slag om de biodiversiteit te verbeteren.
Natuurlijk kunnen wij nooit op de hoogte zijn van ál deze initiatieven.
Vandaar deze oproep in uw Huis-aan-Huis blad.

Kent u initiatieven in uw buurt?
Laat het FMF het weten!
Het zou jammer zijn als uw initiatief zou ontbreken op deze interactieve kaart.
U kunt hiervoor contact opnemen met: Marieke van Dorp 06 86875538 of Marcia de Graaff 06 12391229
Email: info@biodiversiteit.frl