EASTERLITTENS - Donderdag is de nieuwe fietsbrug in Easterlittens officieel geopend door twee studenten van het ROC Friese Poort en Meindert van der Kooi. De waterbouwleerlingen hebben met de aannemer gewerkt aan dit project. De heer Van der Kooi maakte in 1974 de beugels van de leuning van de oude brug in de smederij in het dorp. De beugels zijn hergebruikt in de nieuwe brug. Naast vervanging is ook de hellingshoek minder steil gemaakt en is de brug drie meter verplaatst.


De houten fietsbrug over de Boalserter Feart is vervangen omdat de bestaande brug in slechte staat was. Op verzoek van de inwoners van het dorp is de helling ook minder steil gemaakt. “De vele fietsers die deze brug kennen zullen het verschil merken en waarderen”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Het model, de doorvaarthoogte (2,5 m) en de doorvaartbreedte (6,5 m) zijn verder gelijk gebleven. In overleg met de inwoners van Easterlittens en de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke is besloten de brug drie meter op te schuiven in de richting van Baard. Op die manier sluit de brug mooier aan op het fietspad.

Hergebruik
De houten funderingspalen van de nieuwe brug, hadden eerder elders een functie. Kleine onderdelen van de oude brug zijn waar mogelijk hergebruikt. Meindert van der Kooi: “Ik woon in Easterlittens en fiets of wandel regelmatig over deze brug. Omdat de oude brug gesloopt werd, heb ik gevraagd of ik de leuningbeugels mochten houden als aandenken. De smederij waar ik werkte bestaat al lang niet meer. Dat mijn werk hergebruikt is en zichtbaar blijft in de nieuwe brug is prachtig.”

FIKS
Mathijs Boltjes en Jesse van der Wal van het ROC Friese Poort (Drachten) werkten de afgelopen maanden samen met aannemer De Boer en de Groot aan het ontwerp, de inkoop, voorbereiding en de bouw van de houten brugdekken. Deze samenwerking is onderdeel van FIKS. Overheden, bedrijfsleven en scholen stimuleren binnen dit samenwerkingsverband de aansluiting tussen theorie en praktijk op het gebied van onder andere waterbouwkundige werken.

Het gaat om de brug aan de noordzijde van Easterlittens, in het verlengde van De Daam. De brug is van de provincie Fryslân, de aanliggende fietspaden van beide gemeenten.