LEEUWARDEN - Algemeen directeur Peter Ourensma betreurt het besluit maar noemt het besluit uiteindelijk onvermijdelijk: "De aard van de beurs, een zakelijke relatiebeurs gericht op de agrarische sector, leent zich slechts moeilijk om te organiseren in tijden van corona. De extra maatregelen.

worden door partijen als een grote barrière ervaren. Daarnaast hebben enkele partijen, als gevolg van corona, besloten om in 2020 in het geheel niet aan beurzen deel te nemen. Een beleid waar niet van wordt afgeweken. In 2021 gaat men zich evenwel opnieuw oriënteren. Het is voor ons als beursorganisatie ronduit frustrerend dat het zo loopt, nu de editie in 2018 namelijk door alle partijen als zeer succesvol is ervaren. Dat wordt in de gesprekken ook door iedereen nog eens bevestigd. Des te moeilijker is dan ook het besluit. Maar gelukkig is december 2021 een goed alternatief."

Het besluit voor de Landbouwbeurs heeft geen gevolgen voor andere beurzen. Beurzen met een ander karakter, zoals bijvoorbeeld de publieksbeurs Caravana kunnen met toepassing van een corona protocol wel goed plaatsvinden. "Je kunt dat goed vergelijken met bijvoorbeeld een Ikea of supermarkt. Zo heeft begin september bijvoorbeeld de Caravan Salon in Düsseldorf plaatsgevonden. Partijen die aanwezig waren hebben de beurs ondanks de maatregelen als positief ervaren en werden niet gehinderd door de maatregelen. Daar is dan ook nog sprake van een algehele mondkapjes plicht, wat wij in Nederland niet kennen. De kwaliteit van de bezoeker, de geïnteresseerde koper, was daar goed. Dat is uiteindelijk waar het om gaat."