LEEUWARDEN - Afgelopen jaar zochten we met z'n allen steeds meer wandelend de buitenlucht op. Nieuwe paden, dorpen en steden werden verkend. De wandeltocht werd steeds langer en ging steeds verder. Deze gezonde trend willen we in Friesland graag voortzetten.

De wandelende trend blijven stimuleren
Op initiatief van Merk Fryslân, Instituut voor natuureducatie (IVN), De Friesland, Sport Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinsje Fryslân en Gastvrij Fryslân, opgave Dagrecreatieve Netwerken is de campagne 'Blokje om' opgezet. Met als boodschap: 'Of je nu je hart volgt of de route een hapje bûtenloft is altijd goed voor je'. De bedoeling is om de inwoners van Friesland te stimuleren om meer te gaan wandelen in eigen provincie. De campagne is maandag van start gegaan en zal een maand duren.

Inspirerende routes
Via friesland.nl/goedbezig kan men een gevarieerd aanbod aan wandelroutes door Friesland vinden. Van korte routes voor in de lunchpauze tot aan sportieve tochten van wel meer dan 200 kilometer! Wandelroutes om alleen, met het gezin, vrienden of in gezelschap van een gids te bewandelen. De pagina biedt de beste tips en de leukste verhalen. In samenwerking met Wandelnet, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en het Instituut voor natuureducatie (IVN) worden deze inspirerende wandelroutes en avontuurlijke excursiemogelijkheden aangeboden. Ook handig, op de website staat de kaart van Friesland waarop de wandelroutes te zien en aan te klikken zijn.

Gezond en vitaal Friesland
Vele andere partijen zijn ook bezig met de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Friesland. Er wordt bijvoorbeeld binnen de opgave Dagrecreatieve netwerken gewerkt aan een breed plan om het Friese recreatieve aanbod voor de duur van één dag te verrijken. Dit aanbod aan nieuwe recreatie is bedoeld voor toeristen, recreanten én eigen inwoners. De Marrekrite (een samenwerking tussen de provincie en gemeentes) is druk bezig met het klaarstomen van een wandelknooppuntensysteem. Dit is een fysiek netwerk van paaltjes langs paden en wegen waarmee iemand zijn eigen wandelroute kan samenstellen. De zorgverzekeraar De Friesland is tenslotte ook bezig met het stimuleren van een gezondere levensstijl via hun 'Doe je mee' community.

Merk Fryslân
Merk Fryslân is de Destinatie Management Organisatie van de Provinsje Fryslân en werkt vanuit een overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, positionering en het vermarkten van Friesland (Visit Friesland), De Wadden (Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland).