LEEUWARDEN - De Vredeman de Vriesprijs voor architectuur 2022 is toegekend aan integraal kindcentrum en basisschool IKC Prins Constantijn uit Leeuwarden. De prijs werd vrijdag 26 mei door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder uitgereikt in het Swettehûs in Leeuwarden. De LC-publieksprijs ging naar de Sint Piterkerk in Grou.


Voor deze 12e editie werden veertig projecten ingezonden. De inzendingen leverden een breed aanbod op van kleine en grote gebouwen op het gebied van werken, cultuur, recreatie en wonen. Opvallend was het grote aantal particuliere inzendingen. De jury, officieel adviescommissie, bracht aan zeven projecten een bezoek.

Prestatie van formaat

De adviescommissie koos unaniem voor basisschool IKC Prins Constantijn in Leeuwarden als winnaar van de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur. De school stond voor de keus tussen renovatie en nieuwbouw en koos voor de eerste optie. Oud en nieuw zijn volgens de commissie knap tot eenheid gesmeed. De jury noemt de renovatie een prestatie van formaat, zeker gezien het beperkte verbouwingsbudget. Het ontwerp, de omgang met het bestaande pand en de samenwerking tussen opdrachtgever, architect en gebruikers werden door de commissie alom geprezen.

Gedeputeerde Fokkens-Kelder was lovend over deze editie van de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur: “Het is geweldig dat er maar liefst veertig inzendingen waren om uit te kiezen. Een mooie ruime keuze voor de jury, wat laat zien dat er in Fryslân nog volop aandacht is voor mooie architectuur. In dit geval prachtig gecombineerd met bestaande bouw. Dit houdt Fryslân mooi op de kaart als het gaat om hoogwaardige architectuur.”

Voor de LC-publieksprijs selecteerde de commissie dertien projecten waarop het publiek kon stemmen. Het publiek koos uit de geselecteerde projecten de Sint Piterkerk als favoriet. Dit project kreeg 31% van de stemmen, die werden uitgebracht via de website van de Leeuwarder Courant.

Adviescommissie

De adviescommissie ziet de prijs niet alleen als een beloning voor het beste gebouwde project maar ook als aansporing tot actie. De commissie was deze editie als volgt samengesteld:

  • Rob Hendriks, voorzitter - architect
  • Peter Michiel Schaap – directeur Platform GRAS
  • Suzanne Mulder - architectuurhistoricus
  • Marc Nolden – zelfstandig landschapsarchitect en redacteur bij tijdschrift Blauwe Kamer
  • Kirsten Hannema – architectuurjournalist

De Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur wordt tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De provincie wil met deze prijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten.