LEEUWARDEN - In het kader van de verwachte demonstraties is een demonstratievak bij het WTC Expo ingericht.De burgemeester van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat hij in het kader van de verwachte demonstraties van boeren tegen de tariefsverhoging door het Wetterskip Fryslân besloten heeft een demonstratievak bij het WTC EXPO in te richten.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het Wetterskip Fryslân vergadert op 17 december 2019 vanaf 14.30 uur in het WTC EXPO over de begroting voor 2020. Boeren zijn welkom om de vergadering op beeldschermen in de Frankenhal te volgen.

Boeren die gebruik willen maken van het grondwettelijke recht tot betoging moeten hun voertuigen parkeren op de opstelplaats (vak A op de kaart). Hier kan worden gedemonstreerd. Dit is ook mogelijk in het betogingsvak (vak B op de kaart). Dit vak is aansluitend op ingang West aan het Fryslânplein.