LEEUWARDEN - Van maandag 21 tot maandag 28 augustus werkt men aan de zuidelijke rijbaan van de Dammelaan. Dit is de rijbaan vanaf het Valeriusplein richting de kruising Blauwe Golf. De rijbaan is deze week gestremd. De tegengestelde richting is wel beschikbaar.


Komt u vanaf het Valeriusplein en wilt u naar de Blauwe Golf, Klimhal of kinderboerderij? U komt daar dan via de Troelstraweg, Boterhoek, Groeneweg, Spanjaardslaan en Jelsumerstraat.

Werkzaamheden Rengerslaan (Kruising Rengerslaan)

Van maandag 14 tot en met woensdag 30 augustus werkt men aan de kruising bij de Rengerslaan. Dit is het gedeelte voor NHL Stenden. De Rengerslaan is dan in beide richtingen bij de kruising gestremd voor alle verkeer. De omleiding voor verkeer is dezelfde als van de Dammelaan.

Werkzaamheden de Wollegaast (Kruising bij zwembad Blauwe Golf)

Van 14 tot en met 28 augustus werkt men ook aan de Wollegaast bij kruising de Blauwe Golf. De omleiding loopt via de Brandemeer en Luchtenrek.

Inhoud werkzaamheden

De gemeente vervangt de verkeerslichten op de kruising bij de Blauwe Golf en NHL Stenden. Samen met deze werkzaamheden wordt ook onderhoudswerk aan het asfalt gedaan. Daarnaast passt men de opstelvakken en voetgangersoversteken aan bij de verkeerslichten.