LEEUWARDEN - Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen de horecaterrassen weer open voor publiek. Het is een moment waar veel ondernemers en bezoekers naar uitkijken. Om de bestaande horecaondernemers te ondersteunen heeft de gemeente Leeuwarden besloten het eenvoudig mogelijk te maken om een tijdelijk terras te openen of een bestaand terras tijdelijk uit te breiden. Hierdoor kunnen meer gasten genieten van de gastvrijheid van Leeuwarden. Het blijft natuurlijk belangrijk dat we rekening houden met elkaar en de richtlijnen van het RIVM.


In afstemming met het georganiseerde bedrijfsleven zijn spelregels opgesteld die het voor horecaondernemers gemakkelijk maakt om een tijdelijk terras te openen. Zo is voor de aanvraag geen speciale vergunning nodig en wordt ook geen precario geheven. Daarnaast heeft de gemeente de aanvraagprocedure zo ingericht dat aanvragen goed en snel kunnen worden afgehandeld.

Uiteraard moet het tijdelijke of uitgebreide terras voldoen aan veiligheidsmaatregelen en de spelregels. Bij het verdelen van de schaarse openbare ruimte spelen immers vele belangen mee. Zo wordt van ondernemers verwacht dat ze vóór een aanvraag goed het gesprek met de omgeving hebben gevoerd. Samenwerking tussen horecaondernemers wordt gestimuleerd om de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen.De verruimde terrasmogelijkheden zijn nadrukkelijk een privilege en geen recht. Horecaondernemers die zich niet aan de spelregels houden, kunnen dit privilege weer kwijt raken.

Het zijn onzekere tijden. Het is daarom mogelijk dat versoepelde maatregelen later onvoldoende blijken om de verspreiding van het virus te beperken en dat strengere maatregelen nodig zijn. Begrijpelijkerwijs kunnen de verruimde terrasmogelijkheid dan weer worden teruggeschroefd. In combinatie met wijzigende RIVM-richtlijnen betekent het tevens dat de regels aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Met de nieuwe terrasregels verwacht de gemeente de zwaar getroffen horecasector enigszins te ondersteunen in de herstart van hun bedrijfsactiviteiten. We kijken uit naar een seizoen met goed terrasweer, waarbij ondernemers weer volop kunnen ondernemen en bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van de vele mooie terrassen in onze gemeente.