LEEUWARDEN - Vandaag start de bouw van het allerlaatste woningbouwproject in het buurtschap Wiarda; Fierljepper. Wiarda is onderdeel van de wijk De Zuidlanden. Bij de start van de bouw zijn alle toekomstige bewoners van de straat ook uitgenodigd zodat ze alvast kennis met elkaar kunnen maken.

Het project bestaat uit 12 half vrijstaande woningen met een natuurlijke uitstraling en een bijzondere knik in de kap. Er is nog 1 woning te koop.

Wiarda is het derde buurschap in de wijk De Zuidlanden en is in 3 fases opgebouwd. Fase 1 is al helemaal klaar en daar ligt ook al de definitieve inrichting zoals de bestrating, groen en speelvoorzieningen. In Fase 2 zijn alle woning gebouwd en worden de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de definitieve inrichting. Daarna volgt fase 3.

Ook in het buurtschap De Klamp zijn de laatste projectwoningen te koop. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkelingen van de buurtschappen De Hem en Unia. Voor De Hem ligt het ontwerpbestemmingsplan van 3 november tot 15 december 2022 ter inzage. Van Unia verwachten we dat de Raad van State eind dit jaar een uitspraak doet over het bestemmingsplan.