LEEUWARDEN - Wethouder Sjoerd Feitsma verlaat de gemeente Leeuwarden in juli van dit jaar. Hij wordt directeur bij het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) in Amsterdam. Sjoerd Feitsma is sinds 2006 actief voor onze gemeente. Eerst als raadslid, en vanaf 2014 als wethouder.


Op 1 augustus start hij bij het (dit jaar opgerichte) Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. Daar zal hij werken aan het verbeteren van de arbeidsmarkt in de sector, om zo ‘bij te dragen aan een duurzame, bloeiende en toekomstbestendige culturele en creatieve sector in Nederland’.

Hij is blij met zijn nieuwe uitdaging, al vindt hij het moment wat ongelukkig: “Het was een lastige keuze om nu weg te gaan, met alle onrust over de (financiële) gevolgen van corona. Maar de kans om directeur te worden van een organisatie die zich op landelijk niveau hard maakt voor één van de belangrijkste basisvoorwaarden van de kunstensector is iets wat ik niet kon laten lopen.”

Sjoerd Feitsma kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren, met 2018 als cultureel hoogtepunt. “Samen met het culturele veld, ondernemers en de politiek werden we culturele hoofdstad van Europa in 2018. Een geweldige prestatie en prachtig jaar! Ik ga de samenwerking met alle betrokkenen enorm missen.”