LEEUWARDEN - Kinderen, ouders en hulpverleners kunnen ook de komende jaren gebruik maken van Spoed4Jeugd. Daarvoor is deze week een contract ondertekend.

Spoed4Jeugd biedt zelf geen hulpverlening, maar is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Doel van de samenwerking is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Mensen die in een crisissituatie zitten hoeven niet meer zelf op zoek te gaan, maar kunnen via Spoed4Jeugd erop rekenen dat ze zo snel mogelijk worden geholpen.

Op 2 maart 2020 is het contract Crisishulp in Friesland ondertekend door wethouder Hilde Tjeerdema en Spoed4Jeugd (Alliade, GGZ Friesland, Regiecentrum Bescherming & Veiligheid en Jeugdhulp Friesland).Meer weten? Kijk dan op de website: www.spoed4jeugd.nl