LEEUWARDEN - PvdA-raadslid en oud-wethouder Andries Ekhart is donderdag 21 mei plotseling overleden in zijn woonhuis in Leeuwarden-Camminghaburen. In maart volgde hij Lutz Jacobi op als voorzitter van de twaalfkoppige fractie. Andries Ekhart is 66 jaar geworden.


Ekhart zat in de Leeuwarder raad sinds de raadsverkiezingen van november 2017. Tot januari 2018 was hij zes en een half jaar lang wethouder, met onder meer de portefeuille Werk en Inkomen, Financiën, Zorg, Opvang, Integratie en Sport. Daarvoor was hij tien jaar lang wethouder in Sneek en in Súdwest-Fryslân, nadat Sneek door een fusie in die gemeente was opgegaan. Voordat hij de politiek inging was Ekhart werkzaam als leraar en conrector op het RSG Magister Alvinus in Sneek.

Als wethouder in Leeuwarden zette Andries Ekhart zich bevlogen in voor het behoud van een goed sociaal vangnet voor alle inwoners, toen de financiering van het sociaal domein door de decentralisatie vanuit het Rijk onder druk stond. Als echte sociaaldemocraat – Ekhart was PvdA-lid sinds 1995 - kwam hij op voor de kwetsbaren in de samenleving, of het nou om kinderen in de Jeugdzorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of daklozen ging. Als raadslid had hij Jeugd en Onderwijs in portefeuille. ,,Niet je postcode moet je toekomst bepalen, maar je talent’, schreef hij daarover.

Hoewel hij lang in Sneek woonde, was Andries Ekhart een echte Liwwadder. Hij werd in 1954 geboren aan de Koestraat in Leeuwarden, vlakbij het Cambuurstadion. Zijn leven lang bleef hij betrokken bij de buurt Oud-Oost, waar ook een groot deel van zijn familie bleef wonen. Naast een rood PvdA-hart had hij ook een blauw-geel Cambuurhart. Hij was vaak met zijn broers en zus bij de wedstrijden van Cambuur te vinden. Hij was ook in zijn tijd als raadslid vaste columnist voor het wijkblad van Oud-Oost.

Andries Ekhart laat zijn vrouw, twee kinderen en een kleinkind achter.

Een reactie achterlaten kan in het online condoleanceregister.