LEEUWARDEN - Veel inwoners van de gemeente Leeuwarden deelden hun mening al over het verkeer en vervoer in de gemeente. Zij vulden een digitale vragenlijst in. Hierin gaven zij aan wat hun ervaringen zijn. Over dat er te hard gereden wordt op een bepaalde weg, over te smalle fietspaden, over verlichting langs de weg en nog veel meer. Ook werd aan inwoners gevraagd wat volgens hen het belang van de auto, het openbaar vervoer of verkeersveiligheid in de toekomst is. De eerste resultaten van de vragenlijst deelt de gemeente Leeuwarden op dinsdagavond 27 juni tijdens het mobiliteitscafé.


Alle inwoners zijn van harte welkom bij het Mobiliteitscafé

Van 19:30 tot 21:30 uur is er vrije inloop om langs alle stands te lopen. Naast de input die inwoners al gaven, gaat de gemeente graag verder in gesprek, onder andere over onderstaande opgaven:

  • Hoe maken we de fysieke leefomgeving gezonder?
  • Hoe brengen we de uitstoot vanuit mobiliteit fors omlaag?
  • Hoe maken we het verkeer in Leeuwarden (veel) veiliger?
  • Hoe gaan we slimmer en efficiënter om met de schaarse (openbare) ruimte?
  • Hoe houden we de stad en de dorpen bereikbaar voor iedereen?

Om zowel 19:30 en 20:30 uur is de centrale presentatie met daarin de resultaten van de digitale vragenlijst en de Stratentinder. Met Stratentinder kunnen deelnemers aangeven wat zij de meest wenselijke inrichting vinden.

Locatie

Het mobiliteitscafé is in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden op de plek van de tentoonstelling van Atelier Stadsbouwmeester en het Ministerie van Maak!. De stands staan op de eerste verdieping. De centrale presentaties zijn in de Stadszaal.

Nieuw beleidskader mobiliteit

De vragenlijst en input van de gesprekken neemt de gemeente mee in het nieuwe beleidskader mobiliteit dat later dit jaar geschreven wordt. Dit is een plan waarin staat hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in onze gemeente.

Vul de digitale vragenlijst in!

Inwoners kunnen nog t/m 27 juni de vragenlijst invullen. De vragenlijst is digitaal en staat op https://www.leeuwarden.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/mobiliteit/.