LEEUWARDEN - Het Politiek Podium van 22 januari is gevuld met de onderdelen Dialoog en Besluit. De bijeenkomst begint met twee onderwerpen in de dialoog. Eén onderwerp bespreekt het handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 en parallel daaraan is de dialoog over de aanbesteding van de basisondersteuning Wmo.

Na de pauze staan onderwerpen op de agenda waarover de raad een besluit gaat nemen. Een aantal punten zijn nog onderwerp van gesprek zoals het herbestemmen van het gemeentehuis van Leeuwarderadeel, het mogelijk maken van het bouwen van woningen en appartementen aan de Bonkevaart en de regionale energiestrategie Fryslân.

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de website. Hier staat ook de link naar de livestream waarop de vergadering is te volgen.