LEEUWARDEN - Woensdag 18 september was er volop variatie in het Politiek Podium. De raad begon om 19.30 uur met een dialoog over de situatie in de Vlietzone met betrekking tot Strong ID. De raad wilde hierover met het college spreken met als focus de informatievoorziening over het aanwijzingsbesluit als overlastgebied van de straat. Daarnaast wilden de aanvragers van het debat weten welke maatregelen zijn genomen om de situatie onder controle te krijgen en om tot een structurele oplossing te komen.

Na de pauze begon de besluitvormende vergadering. De raad kreeg eerst een petitie aangeboden 'Leeuwarder festivals en evenementen horen in ónze stad'. Verder staan er twee moties buiten de orde op de agenda. Deze werden door politieke partijen ingebracht om te bespreken, los van een onderwerp dat op de agenda staat. De ene motie gaat over een verzoek om een onderzoek door de rekenkamer te starten naar de vergunningverlening aan festivals van de afgelopen jaren. De tweede motie betreft het verzoek aan het college om te onderzoeken welke maatregelen de gemeente kan nemen om het gebruik van lachgas in het openbaar te verbieden.

Alle onderwerpen op de agenda met bijbehorende stukken staan op de site.