LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft een nieuwe kinderburgemeester. Maandag 17 juni is Lisa van der Veen, 10 jaar, leerling van IKC Franciscus in Leeuwarden gekozen als kinderburgemeester. Sybrich Soepboer, 10 jaar, leerling van OBS De Finne in Warten is gekozen als loco kinderburgemeester.


De verkiezing van een kinderburgemeester was dit jaar al voor de 17e keer. Alle kinderen uit de gemeente die in groep 6 of 7 van het basisonderwijs zitten maken kans onze kinderburgemeester te worden.

Er waren vijf kinderen uitgenodigd om zich voor te stellen, een idee te presenteren en met elkaar ‘in debat’ te gaan in de raadzaal van het stadhuis. Vooraf kregen de kinderen een workshop ‘debatteren en presenteren’ en aten ze de lunch met burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester Buma geeft aan zich te verheugen om het komend jaar met Lisa en Sybrich ‘op en út’ te gaan en wenst hen veel succes en vooral heel veel plezier!