LEEUWARDEN - Omdat er nog altijd vluchtelingen naar Nederland komen en omdat lopende contracten met opvanglocaties aflopen, is de gemeente Leeuwarden op zoek naar nieuwe locaties. Men heeft twee locaties in beeld:

  1. Het voormalige kantoorpand van De Friesland aan de Harlingertrekweg 53. De gemeente Leeuwarden is in gesprek met de huidige eigenaren van het pand. Op deze locatie zou één van de vier torens ingericht kunnen worden als opvanglocatie voor maximaal 200 personen.
  2. De Pier (voormalige Brada-terrein) in het Spoordokgebied aan de Snekertrekweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen hier maximaal 270 opvangplaatsen te realiseren. De Pier maakt onderdeel uit van het te herontwikkelen Spoordokgebied. We zien daar mogelijkheden om tijdelijke woonunits te plaatsen vooruitlopend op de toekomstige gebiedsontwikkeling in Spoordok. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen hier minimaal 225 opvangplaatsen te realiseren.

Opvang vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen mogen werken in Nederland. De kinderen gaan naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs. Op de gemeentelijke website vindt u algemene informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en antwoord op de meest gestelde vragen.

Ook leest u, onder het kopje ‘politiek en bestuur’ het raadsvoorstel dat het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 31 januari over dit onderwerp heeft vastgesteld.