LEEUWARDEN - Op 14 december organiseert Projectbureau De Zuidlanden een inspiratiedag voor de ontwikkeling van het nieuwe buurtschap De Hem. Wij gaan op deze dag met de omgeving en professionals in gesprek over het nieuwe buurtschap De Hem. Iedereen die een idee heeft over de invulling van de dag is van harte welkom. Dat kan zijn als professional, huidige bewoner van De Zuidlanden, Goutum of de verdere omgeving. Ook is iedereen welkom die een goed initiatief heeft voor de realisatie van dit buurtschap.

Op 14 december organiseert Projectbureau De Zuidlanden een inspiratiedag voor de ontwikkeling van het nieuwe buurtschap De Hem. Het doel van de inspiratiedag is om een vertrekpunt te creëren voor het maken van een plan voor het nieuw te realiseren buurtschap De Hem. ‘We willen mensen inspireren om mee te denken met het toekomstige buurtschap’, aldus wethouder Hein de Haan.

De Hem
Het buurtschap dat ten zuiden van Goutum komt, ligt tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk. Langs de Wergeasterdyk is er ruimte voor zogeheten 'buitenplaatsen': een vorm van bijzonder wonen vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Tiny Houses, erf 8 of It Grien.

Zaterdag 14 december inspiratiedag De Hem
Wij gaan graag met de omgeving en professionals in gesprek over het nieuwe buurtschap De Hem. Iedereen die een idee heeft over de invulling van de dag is van harte welkom. Dat kan zijn als professional, huidige bewoner van De Zuidlanden, Goutum of de verdere omgeving. Ook is iedereen welkom die een goed initiatief heeft voor de realisatie van dit buurtschap. Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid of woningbouwontwikkelingen.
Gedurende de hele dag kunnen geïnteresseerden in gesprek met medewerkers van de gemeente Leeuwarden en andere professionals. Er zijn hiervoor speciale inspiratietafels waar onderwerpen zoals duurzaamheid, groene invulling van het gebied, water of verkeer met elkaar besproken kunnen worden. Daarna zijn er verschillende expertmeetingen. Hier kan eerst geluisterd worden naar een korte inspirerend verhaal waarover vervolgens gediscussieerd kan worden.

Verwachtingen
De dag is echt bedoeld als inspiratie. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is de structuurvisie De Zuidlanden. Dit document geeft een richtlijn voor de ontwikkeling op hoofdlijnen. We willen specifieke informatie ophalen uit de omgeving. Alle informatie nemen wij mee in onze beslissingen om tot een stedenbouwkundigplan komen. Vervolgens gaan we een bestemmingsplan ontwerpen dat we voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. Door het inzetten van de inspiratiedag willen we graag een buurtschap realiseren dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en ideeën van de omgeving.

Het volledige programma van de Inspiratiedag staat op de website van De Zuidlanden.