LEEUWARDEN - Op 1 juli jl. is Hein Kuiken op voordracht van de PvdA door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van de gemeente Leeuwarden. In beginsel neemt hij de portefeuille van Sjoerd Feitsma geheel over en daarmee de verantwoordelijkheid voor financiën, bedrijfsvoering, cultuur en Wmo- lokaal en Armoedebestrijding.

Even voorstellen:
"Ik ben 36 jaar en woon op dit moment in Harlingen, waar ik de afgelopen zes jaar wethouder ben geweest. Samen met mijn vriendin verhuis ik op niet al te lange termijn naar de gemeente Leeuwarden om goed wortel te kunnen schieten in de gemeenschap.

Het lijkt mij prachtig om naast beroepsmatig ook als inwoner onderdeel te worden van de dynamiek in de Friese hoofdstad en de 36 dorpen eromheen. Ik krijg energie van het vooruitzicht om te gaan werken aan de opgaves die er zijn in de gemeente Leeuwarden.

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en hoop daarna snel in te burgeren.

Graag tot ziens.

Hein Kuiken"