LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden sluit tijdens het Paasweekend vier centrale plekken af. Op deze plaatsen komen structureel teveel jongeren bijeen die vaak geen ander halve meter afstand van elkaar houden. Uit voorzorg worden deze locaties nu tijdelijk afgesloten. Het gaat om de volgende locaties:


- Skatepark, Van Loonstraat (Huizum-West)
- Skatebaan, Burstumerdyk 4,
- GrouVoetbalkooi Groenesterpad (Camminghaburen)
- Voetbalkooi Wybrand de Geeststraat (Vliet e.o.)

Tijdelijke sluiting van 10 april tot dinsdag 14 april
De sluiting is ingegaan op vrijdagochtend 10 april om 9.00 uur. Vanaf 06.00 uur diezelfde ochtend werd de sluiting gestart. De sluiting duurt tot dinsdag 14 april om 09.00 uur. Het besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma.

Handhaving
Bij het handhaven van de afstandsregel staan voor de Veiligheidsregio Fryslân en ons als gemeente de volksgezondheid voorop. Niet het bestraffen van de overtreders. Vanuit het belang van de volksgezondheid kan het wel nodig zijn om boete te geven. Mochten ondanks het afsluiten van deze locaties toch groepen bij elkaar komen dan sluit de gemeente het uitdelen van boetes niet uit.

Borden bij de afgesloten plekken
Bij de afgesloten locaties komen informatieborden met de reden van afsluiting. Hiermee laten we zien dat het niet volgen van maatregelen gevolgen heeft.