LEEUWARDEN - Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets. En mensen moeten kunnen fietsen.


3 miljoen euro beschikbaar

14 gemeenten, 6 maatschappelijke partners, 3 ministeries en 2 bedrijven stellen in totaal bijna 3 miljoen euro beschikbaar voor de komende 4 jaar. Dit geld is voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied. Gemeente Leeuwarden is een van de gemeenten die mee doet.

Maandag 9 oktober, op de Dag van de Stad, maakten zij in Arnhem de samenwerking officieel door de City Deal Fietsen voor Iedereen te ondertekenen.

20% fietst (bijna) nooit

Nederland heeft meer fietsen dan mensen. Met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft niet iedereen in Nederland een fiets. Van alle Nederlanders vanaf 6 jaar oud heeft 12% op dit moment geen fiets. Ruim 20% van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Dit kan zijn omdat ze een fiets en het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In elke basisschoolklas (in de stad) zitten gemiddeld 2 kinderen die geen fiets hebben. 1 op de 11 kinderen fietst nooit of nauwelijks.

Gemeente Leeuwarden doet ook mee

Vanuit de samenwerking binnen de City Deal gaan partners nieuwe projecten starten en succesvolle bestaande projecten opschalen. Als een partij binnen de samenwerking goede ervaringen heeft met een project kan dit gedeeld worden met de andere partijen.

Wethouder Evert Stellingwerf is enthousiast over de City Deal Fietsen voor Iedereen: ‘Het bevorderen van fietsgebruik en fietsdeelname draagt in belangrijke mate bij de maatschappelijke opgaven waar we in onze gemeente voor staan. Daarmee gaat het om vraagstukken in het fysieke domein zoals duurzaamheid en ruimte in de stad creëren voor woningbouw en groen. Maar ook om aspecten uit het sociaal domein zoals het bevorderen van de gezondheid en betere toegang tot voorzieningen en werk. Ik vind het daarbij belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen fietsen.’

Kinderfietsenplan

Stichting Leergeld, ook een van de City Deal-partners, helpt jaarlijks zo’n 20.000 kinderen aan een fiets. Dit doen zij vaak in samenwerking met het Kinderfietsenplan van de ANWB die lokaal tweedehands fietsen inzamelt en opknapt met vrijwilligers. Ook in de gemeente Leeuwarden zijn inzamelpunten, onder andere bij de Werkplaats Oud-Oost en kringloop Grou.

City Deals

City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Fietsen voor Iedereen is de 31ste City Deal.