LEEUWARDEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzoekt de gemeente Leeuwarden medio oktober een noodopvang voor maximaal 600 personen in de Friezenhal van het WTC Expo te mogen openen. Zij willen deze accommodatie inrichten voor een termijn van een half jaar met de mogelijkheid om maximaal twee keer drie maanden te verlengen.

Het college van burgemeester en wethouders staat hier welwillend tegenover en overweegt in te stemmen met dit verzoek. Voordat dit besluit wordt genomen wordt op korte termijn een aantal afspraken met het COA besproken en afgestemd.

Waarom deze noodopvang?
Het COA zoekt op dit moment naar extra capaciteit. Dit is nodig omdat de huidige reguliere opvanglocaties vol zitten. Er is sprake van een verhoogde instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. De realisatie en het beheer van de noodopvang wordt volledig uitgevoerd en betaald door het COA.