LEEUWARDEN - Enkele weken geleden is de boring naar aardwarmte door het consortium Warmte van Leeuwarden afgerond en is er begonnen met het binnenhalen, verwerken en interpreteren van alle testgegevens.

De eerste resultaten van de brontest zijn nu binnen. Er is aanvullend onderzoek nodig naar het vermogen van de bron. Hierdoor kan het consortium nu niet per direct door gaan met de aanleg van het warmtenet en de aardwarmte-installatie.

De temperatuur van het water is goed, en zelfs hoger dan verwacht (99 graden). Maar de doorstroming van het water in de ondergrond is tijdens de brontest vooralsnog onvoldoende gebleken, waardoor extra onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek gaat mogelijk enige maanden duren.