LEEUWARDEN/JOURE - De rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een man uit Burgum veroordeeld voor uitlokking van brandstichting met gevaar voor goederen, levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander. Het openbaar ministerie had 6 jaar geëist. De rechtbank komt in haar oordeel tot 7 jaar. Een hogere straf, omdat er sprake is van een ontoelaatbare ondermijning van de rechtsstaat. Een andere man die ook verdacht werd van die uitlokking, is vrijgesproken.


De rechtbank is van oordeel dat bewezen verklaard is dat de veroordeelde man een andere persoon heef uitgelokt om tot tweemaal toe de personenauto van een curator uit Joure in brand te steken. Die auto stond vlak naast de woning van de curator. Hij deed dat, omdat een vriend van de veroordeelde persoon problemen had met de curator.

Ondermijning van de rechtsstaat
Het openbaar ministerie had ter terechtzitting 6 jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank heeft een hogere straf opgelegd. Zij is van oordeel dat als een curator in een faillissement bij het uitoefenen van de taak wordt geïntimideerd door zulke ernstige strafbare feiten, er sprake is van een ontoelaatbare ondermijning van de rechtsstaat.

Andere verdachte vrijgesproken
De rechtbank acht niet bewezen dat de veroordeelde de uitlokking samen met een ander heeft begaan. Een tweede man die ook van uitlokking van brandstichting werd verdacht is vrijgesproken. Uit het dossier noch uit het besprokene ter zitting kan wettig en overtuigend bewijs worden afgeleid dat die man samen met een ander of alleen betrokken is geweest bij die uitlokking.