LEEUWARDEN - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een man veroordeeld die zich schuldig gemaakt heeft aan het tegen betaling hebben van seks met een minderjarige van 17. Aan de man is een gevangenisstraf opgelegd van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Hij kwam met de 17-jarige in contact via een datingsite, waar zij haar gezelschap aanbood tegen betaling. Daarop heeft de verdachte meerdere keren met haar afgesproken en had hij drie keer seks met haar, terwijl hij wist dat ze 17 jaar oud was.

Strafbaar
In de wet is het strafbaar gesteld om tegen betaling seks te hebben met een minderjarige. Het doel daarvan is om de minderjarige te beschermen tegen het zelf verrichten van prostitutiewerkzaamheden en de seksuele exploitatie van minderjarigen te bestrijden. Ook als het seksueel contact vrijwillig tot stand komt kan het grote nadelige psychische gevolgen hebben voor de minderjarige.

Straf
De reclassering acht de recidivekans laag en adviseert een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. De raadsman heeft verzocht om een taakstraf op te leggen, met een korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf, om toepassing te geven aan het taakstrafverbod van artikel 22b Sr. De rechtbank is van oordeel dat een taakstraf onvoldoende recht doet aan het bewezen verklaarde en legt aan verdachte een gevangenisstraf op van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.