LEEUWARDEN - Met ingang van februari is, zoals al eerder aangekondigd, het politiebureau aan de Zuidergrachtswal in Leeuwarden dicht voor het publiek. De aanloop naar dit politiebureau was, mede door andere contactmogelijkheden, verminderd. De politie in Leeuwarden blijft beschikbaar voor het publiek op de locatie aan de Holstmeerweg 3. De openingstijden van bureau Holstmeerweg zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Aangifte doen, kan op afspraak.


De politie is bovendien op ieder moment van de dag digitaal en telefonisch beschikbaar, zowel bij spoed via 112 als bij geen spoed via 0900-8844. Bovendien zijn wij via de website www.politie.nl beschikbaar voor het doen van een melding of aangifte. De politie van basisteam Leeuwarden, beschikt daarnaast over een Facebookpagina. Via dit kanaal kan ook contact worden opgenomen.

De politie hecht veel waarde aan de dienstverlening en is altijd aanwezig in de omgeving. Er zijn 24 uur per dag politiemedewerkers op straat om toezicht te houden en hulp te verlenen. Zij worden dag en nacht aangestuurd vanuit de Meldkamer Noord-Nederland om te reageren op een melding of incident. Om contact te houden en samen te werken aan de veiligheid in de wijk, is en blijft de politie op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. De politie hecht veel waarde aan contact met de omgeving waarin zij werkt. Daarbij vervult onder andere de wijkagent een belangrijke rol.