HARLINGEN/LEEUWARDEN - Het openbaar ministerie heeft tot acht jaar gevangenisstraf geëist tegen 20 verdachten van betrokkenheid bij internationale drugshandel. Volgens de officieren van justitie is bewezen dat deze verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer deelname aan een criminele organisatie, uitvoer van 86 kilo amfetamine naar Finland en voorbereidingen voor uitvoer van 30 kilo amfetamine naar Denemarken en 300 kilo cocaïne naar Australië, witwassen en wapenbezit.

Het onderzoek Vidar

Op 20 april 2018 startten politie en openbaar ministerie een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van leden van de Hells Angels North Coast in Harlingen bij de internationale handel in harddrugs. Het onderzoek begon met een verdenking tegen een lid van de Red Devils Leeuwarden, een supportclub van de Hells Angels. Omdat een supportclub voor belangrijke besluiten afhankelijk is van de Hells Angels, was de verwachting dat onderzoek naar het lid van de Red Devils kon leiden tot zicht op de betrokkenheid van de Hells Angels bij internationale drugshandel. De officier van justitie: ‘Of leden van Hells Angels in Noord-Nederland wel of niet betrokken zijn bij de internationale handel in harddrugs is de hoofdvraag die is onderzocht in het onderzoek Vidar. Het antwoord is gevonden en luidt ja.’

Gesloten bolwerk

Het resultaat van het onderzoek is mede bereikt door de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Die inzet was noodzakelijk, omdat de Hells Angels een gesloten bolwerk vormen, waarbinnen forse represailles staan op het praten met de politie. Clubleden zijn alert op opsporingstechnieken en wantrouwend ten aanzien van nieuwkomers. Er wordt het liefst gewerkt met vertrouwde, bekende contacten. Om dat bolwerk te doorbreken bleek de inzet van een criminele burgerinfiltrant vereist.

De Criminele Burgerinfiltrant

De criminele burger die in het onderzoek A-4110 is genoemd, benaderde begin 2018 de politie met het verhaal dat hij door het genoemde lid van de Red Devils in januari 2018 was benaderd met de vraag of hij nog wel eens wat deed en of hij een buitenlandse afnemer van speed kon aandragen. Die contacten tussen A-4110 en de Red Devil vonden plaats voordat het onderzoek Vidar op 20 april 2018 van start ging.

Het was de bedoeling dat de criminele burger kortdurend zou worden ingezet, vooral om undercover agenten te introduceren, die vervolgens het stokje van hem over zouden nemen. Die strategie bleek niet te werken; verdachten wilden enkel in zee met het hun bekende en vertrouwde contact A4110. In maart 2019 is ervoor gekozen hem in te zetten als criminele burgerinfiltrant.

De officier van justitie: "Uit de wijze waarop de inzet van de criminele burger vorm is gegeven in het onderzoek is goed af te leiden dat gedurende het eerste jaar van het onderzoek de ambitie bleef om burger zo kort mogelijk in te zetten in het netwerk van Red Devils en Hells Angels, zonder dat sprake zou zijn van infiltratie."

Aan alle criteria voldaan

De inzet van een criminele burgerinfiltrant is onderworpen aan een zeer streng regime van waarborgen gericht op de beheersbaarheid, veiligheid en rechtmatigheid van het middel, zoals voortdurende sturing op de criminele burgerinfiltrant bij iedere inzet met briefingen en debriefingen, schriftelijke overeenkomsten en verlengingen/wijzigingen, inzet van OVC (opnemen vertrouwelijke communicatie) en taps ter verificatie. Aan al die criteria, inclusief de toestemming van het College en de minister, is voldaan. De inzet was ook noodzakelijk, mede omdat andere opsporingsmiddelen niet hadden geleid tot een antwoord op de vraag of de Hells Angels Harlingen betrokken waren bij drugshandel of niet. Ook bleek gedurende het onderzoek dat het niet lukte om een politiële infiltrant te introduceren bij de Hells Angels omdat niet werd geaccepteerd dat A-4110 er tussenuit zou gaan. Het initiatief voor de criminele activiteiten heeft steeds bij de verdachten gelegen.

Betrokkenheid Hells Angels

Door de inzet van de criminele burger kon uiteindelijk worden aangetoond dat een prominent lid van de Hells Angels Harlingen bij de internationale drugshandel betrokken was en dat een lid van de Hells Angels Finland deelnam aan de criminele organisatie die de drugshandel uitvoerde en geldbedragen van Finland naar Nederland bracht (witwassen). Tegen het Harlingse lid is een gevangenisstraf geëist van acht jaren en tegen het Finse lid 30 maanden. Het lid van de Red Devil waarmee het onderzoek begon moet volgens het openbaar ministerie zes jaren gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Beslag

In het onderzoek zijn onder meer woningen, waaronder een vakantievilla in Spanje en een dure BMW in beslag genomen. Daarvan heeft het openbaar ministerie de verbeurdverklaring gevorderd. Daarnaast zijn er wapens, encryptietelefoons en drugs in beslag genomen, die volgens de officier van justitie aan het verkeer moeten worden onttrokken.