LEEUWARDEN - Een 23-jarige man uit Leeuwarden is vanochtend aangehouden. De verdenking tegen hem is dat hij op 13 juli 2022 de melding heeft gedaan dat er een bom zou liggen in het Provinciehuis in zijn woonplaats. Die ochtend vond er een demonstratie plaats voor het Provinciehuis op de Tweebaksmarkt. De politie nam na de melding de nodige veiligheidsmaatregelen en startte direct een onderzoek. Dat onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte.

Die woensdagochtend, omstreeks 11:00 uur, kwam er bij het landelijk politienummer 0900-8844 een telefonische melding binnen van een op dat moment onbekende man, dat er in het Provinciehuis op de Tweebaksmarkt een mestbom zou ontploffen.

Daarop zijn er meteen veiligheidsmaatregelen getroffen. Er werden meerdere gebouwen in de omgeving van de Tweebaksmarkt ontruimd en het gebied werd afgezet. Aan het begin van de middag werd het duidelijk dat er geen sprake meer was van een dreiging en werd het gebied vrijgegeven. In het door de politie opgestarte onderzoek naar de aard van de melding is een de man uit Leeuwarden nu als verdachte aangehouden.

Ongehinderd
Politici moeten hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen, in iedere situatie en onder alle omstandigheden. Het is onacceptabel dat zij in hun werk – juist ten dienste van de samenleving – te maken krijgen met bedreiging of geweld. Een bedreiging in de richting van een politicus of een overheidsorgaan raakt en beschadigt niet alleen de persoon of medewerkers zelf, maar ook onze democratische rechtsstaat. Mensen die van deze misdrijven worden verdacht komen er niet mee weg. Wie wordt verdacht van een strafbaar feit tegen iemand die een publieke taak uitoefent, kan bij voldoende bewijs een forse straf tegemoet zien.