LEEUWARDEN - De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een 33-jarige man uit Leeuwarden veroordeeld tot plaatsing in een instelling voor stelselmatige daders (ISD-maatregel).

Pinpas gestolen na seksdate
De man heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal en diefstal met valse sleutel, door na afloop van een seksdate een pinpas te ontvreemden. Vervolgens heeft hij diverse betalingen verricht met de gestolen pinpas. Daarnaast heeft verdachte een bezorger van lachgas afgeperst door hem op straat onder bedreiging van een mes te dwingen zijn portemonnee af te staan. Het is niet de eerste keer dat verdachte zich schuldig maakt aan strafbare feiten. Uit zijn strafblad blijkt dat hij de afgelopen jaren vaak is veroordeeld voor onder andere (winkel)diefstallen, belediging, fraude en afpersing.

Overwegingen van de rechtbank
Gezien de aard en ernst van de feiten en de geschiedenis van verdachte acht de rechtbank oplegging van de ISD-maatregel aangewezen. Daarbij heeft de rechtbank allereerst in aanmerking genomen dat is voldaan aan de eisen die de wet daaromtrent stelt. Verder moet er gelet op de documentatie en het reclasseringsrapport ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan. In het reclasseringsrapport komt naar voren dat verdachte delicten veelal onder invloed van drugs pleegt om zijn (hard)drugsverslaving te financieren. Verder heeft verdachte op diverse leefgebieden problemen. Vanwege het hoge recidiverisico is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van personen of goederen het opleggen van de ISD-maatregel eist. Gezien de mislukte interventies in het verleden acht de rechtbank oplegging van de ISD-maatregel voorts niet in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.