LEEUWARDEN - In de rechtbank in Leeuwarden eiste de officier vandaag een gevangenisstraf van 18 maanden tegen een 47-jarige man uit Leeuwarden. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn partner in de periode tussen 25 maart 2019 en 17 juni 2020 meermalen heeft mishandeld.

De mishandelingen bestonden uit het meerdere keren slaan, stompen met de vuisten tegen het hoofd en lichaam, aan de haren trekken en tegen de grond gooien van zijn levenspartner. Zij liep daarbij fors letsel op waaronder een gebroken rib en blauwgeslagen ogen. Ook zou hij haar bij de keel hebben gepakt en deze hebben dichtgedrukt.

De vrouw heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar partner. De verdachte ontkent alle feiten die hem tenlaste worden gelegd. In het dossier bevinden zich de nodige getuigenverklaringen en medische rapporten waardoor de officier van justitie van oordeel is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de mishandelingen van zijn partner. De officier ter terechtzitting: “Je partner stelselmatig met zoveel geweld letsel toebrengen en daar geen verantwoordelijk voor nemen is onacceptabel. In mijn strafeis zal ik daar dan ook rekening mee houden”.

De officier eist een gevangenisstraf van 18 maanden onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De rechtbank doet op 22 januari uitspraak.