NOORD-NEDERLAND - Gery Veldhuis treedt per 1 februari 2023 op eigen verzoek terug als politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Hij verlaat de politie nog niet. In het laatste jaar voor zijn pensioen gaat hij zich bezighouden met een landelijk project, gericht op het vakbekwaam maken van nieuwe collega’s in het vakgebied van de opsporing. Daarnaast zal hij op straat diensten meedraaien in de verschillende basisteams in Fryslân, Groningen en Drenthe.


Korpschef Henk van Essen: “Het tekent de persoon van Gery Veldhuis dat hij zijn omvangrijke loopbaan van meer dan 40 jaar binnen de politie op deze wijze zal afsluiten: betrokken bij het (opsporings)vak en dicht bij de collega’s op straat. Ook het feit dat hij afziet van een afscheidsreceptie en zijn argumentatie hiervoor is tekenend voor Gery. Namens de korpsleiding wil ik hem hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren, zowel als politiechef van de eenheid Limburg als Noord Nederland. In het korpsmanagementteam zullen wij zijn nuchterheid missen. Ik wens hem succes maar ook veel arbeidsplezier in zijn laatste jaar bij het korps.”

Veldhuis startte 1 januari 2018 als politiechef in Noord-Nederland, nadat hij die functie tien jaar in Limburg had bekleed. De korpsleiding heeft de procedure voor het vinden van de volgende politiechef in Noord-Nederland inmiddels in gang gezet. Tot die tijd neemt plaatsvervangend politiechef Joop de Schepper de taken waar.

Loopbaan

Gery Veldhuis startte zijn politieloopbaan in Apeldoorn in 1981 als afdelingschef bij de gemeentepolitie. Via de Enschedese politie belandde hij in 1993 als adjunct districtschef regiokorps Twente. In 1995 ging hij als projectleider Leergang Leidinggevenden Operationeel Niveau aan de slag bij de Nederlandse Politie Academie, om daarna door te gaan als Centrale chef Operationele Zaken van het korps Gelderland-Zuid. Vanaf 2001 gaf hij leiding aan het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde, de latere Faculteit Bijzondere Politiekunde en leiderschap van de Politieacademie. Na vier jaar nam Gery de functie van plaatsvervangend korpschef Drenthe op zich en in 2008 werd hij korpschef Limburg-Zuid. Als kwartiermaker bereidde hij de fusie van de Limburgse politiekorpsen voor in de Eenheid Limburg. In 2013 werd hij de eerste politiechef van de Eenheid Limburg. Op 1 januari 2018 nam hij het stokje over van Oscar Dros als politiechef Noord-Nederland.