LEEUWARDEN - Het OM eiste vandaag forse straffen tegen drie mannen die worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging doodslag tegen een destijds 18-jarige man uit Groningen. In totaal zes verdachten stonden terecht voor deze strafbare feiten die in de nacht van 13 op 14 september 2019 zijn gepleegd in de Groene Ster in Leeuwarden.


Scenario's

Volgens de officier van justitie zijn er in het onderzoek twee scenario’s naar voren gekomen. Het ene is dat het slachtoffer van een van de verdachten een aanbetaling van 1000 euro had gekregen voor 500 gram hasj, maar de drugs vervolgens nooit leverde.

Het andere scenario is dat een bekende van het slachtoffer er met een hennepoogst vandoor was gegaan en onvindbaar was. Via het slachtoffer zouden ze de verblijfplaats van de ondergedoken man proberen te achterhalen. Dat scenario vindt de officier het meest aannemelijk, mede door het bewijsmateriaal dat in het onderzoek naar voren kwam.

Ontvoering en mishandeling
De verdachten haalden het slachtoffer volgens het OM op 13 september 2019 op in Groningen. Hij zou zich gedwongen hebben gevoeld om mee te gaan, zo verklaarde hij. Zijn gevoel in de auto was de hele tijd dat het niet goed zou gaan, hij dacht de hele tijd aan wat er zou gaan gebeuren. Pas bij de Groene Ster kreeg hij écht het idee dat het mis zou gaan.

Nadat het slachtoffer de Groene Ster aankwam moest hij zijn zakken leegmaken en werden de armen en de benen van het slachtoffer vastgebonden met tiewraps. Zijn mond zou zijn afgeplakt met ducttape. Daarna werd hij volgens het OM tegen zijn hoofd geschopt en geslagen en overgoten met terpentine. Vastgebonden en al werd hij vervolgens in een 7 meter brede en 1,5 tot 1,75 meter diepe sloot gegooid en achtergelaten. Daar kwam hij uiteindelijk zelf uit.

De officier: “Onder zulke omstandigheden kan niet anders dan geoordeeld worden dat daarmee door de verdachten de aanmerkelijke kans op het overlijden van het slachtoffer door verdrinking op de koop wordt toegenomen.’’

Wettig en overtuigend bewijs
Het OM is van mening dat de 20-jarige verdachte uit Leeuwarden zich, samen met een aantal medeverdachten, schuldig heeft gemaakt aan ontvoering en vervolgens een forse openlijke geweldpleging tegen het slachtoffer. Hij was ten tijde van het plegen van de feiten nog maar 19 jaar oud. Op advies van de reclassering eist de officier een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en de bijzondere voorwaarde van een meldplicht bij de reclassering, meewerken aan diagnostiek en ambulante behandeling en een contactverbod.

Leider en rechter hand
Twee andere verdachten, een 33-jarige man uit Stiens en een 27-jarige man uit Leeuwarden zijn wat het OM betreft schuldig aan ontvoering en medeplegen van poging doodslag op het slachtoffer. De officier: “Een regelrechte nachtmerrie voor het slachtoffer waarbij het een wonder mag heten dat hij niet is verdronken. Zijn verklaring dat hij gedurende de mishandeling doodsbang is geweest over hoe dit zou aflopen is ook zeer goed voorstelbaar.” Volgens de officier hadden deze twee mannen een vooropgezet plan om het slachtoffer te ontvoeren en te mishandelen om hem zo flink onder druk te zetten om informatie uit hem los te krijgen. De 27-jarige is wat het OM betreft leidend en sturend geweest en de 33-jarige als zijn rechterhand heeft opgetreden. De officier eiste tegen de 33-jarige man een gevangenisstraf van vijf jaar.

Tegen de 27-jarige man eiste de officier een gevangenisstraf van vier jaar. In de vroege jeugd is bij deze verdachte sprake geweest van een gedragsstoornis en deskundigen stellen vast dat deze stoornis ondanks behandelingen nog immer aanwezig is. De officier is met de deskundigen van oordeel dat zonder behandeling de stoornis niet zal verdwijnen waardoor het risico op herhaling hoog is. Vanuit het veiligheidsoogpunt is het wat het OM betreft onverantwoord om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij De officier eist op basis hiervan naast de gevangenisstraf TBS met dwangverpleging.

Drie andere verdachten
Gisteren eiste de officier tot 334 dagen cel, waarvan 180 voorwaardelijk tegen de drie andere verdachten. Een 27-jarige Leeuwarder moet wat het OM betreft worden vrijgesproken van het hem tenlaste gelegde. Niet bewezen kan worden dat hij met de ontvoering iets te maken heeft gehad. Hoewel de officier ter zitting opmerkte dat hij het zeer opvallend vindt dat de man na het incident zijn telefoonnummer veranderde en zijn auto wilde wegdoen, is er volgens hem ook geen bewijs voor betrokkenheid bij de mishandeling.

Ook een 20-jarige Leeuwarder moet wat het OM betreft worden vrijgesproken van de ontvoering. De man voegde zich pas bij het gezelschap bij een huis in Leeuwarden, waar de auto met het slachtoffer kort voor het bezoek aan de Groene Ster stopte. Bij de mishandeling was hij volgens het OM wel aanwezig. Bewijs daarvoor is onder meer te vinden in zijn inbeslaggenomen kleding die naar terpentine rook. Bij het overgieten met terpentine moet hij dus direct betrokken zijn geweest, aldus het OM. Of hij betrokken was bij het in het water gooien van het slachtoffer, staat volgens de officier niet vast.

De officier acht de 20-jarige schuldig aan openlijke geweldpleging. Hem was poging doodslag tenlastegelegd maar dat is volgens de officier niet te bewijzen. Tegen hem eiste de officier 136 dagen jeugddetentie. Het OM gaat mee in het advies van de reclassering om bij deze verdachte adolescentenstrafrecht toe te passen. De straf is gelijk aan zijn voorarrest. Daarnaast eiste de officier 44 dagen voorwaardelijke jeugddetentie en een leerstraf van 40 uur.

Tegen de derde verdachte, een 30-jarige Leeuwarder, eist de officier een gevangenisstraf van 334 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De man heeft volgens de officier de auto vanuit Groningen naar Leeuwarden gereden en zich onder meer daarom schuldig gemaakt aan de vrijheidsberoving. Voor mishandeling ziet het OM onvoldoende bewijs.

De rechtbank doet op 18 december uitspraak.