LEEUWARDEN - “Ik ben ervan overtuigd dat verdachten niet hebben gewild dat op 17 mei 2018 zo een vreselijk ongeluk is gebeurd. Een ongeluk dat twee mensenlevens heeft beëindigd, nabestaanden een onbeschrijflijk verdriet heeft gedaan (en nog altijd doet) en dat twee toeschouwers van het ongeluk hele nare herinneringen te verwerken hebben.”, aldus de officier op zitting.


Werknemers van de verdachte ondernemingen waren in Leeuwarden in een cilinder een zuiger onder hoge druk aan het testen. Daarbij is de zuiger losgeschoten waardoor er twee medewerkers om het leven kwamen. In de rechtbank Zwolle eiste het Openbaar Ministerie (OM) boetes tot 80.000 euro tegen een fabrikant van afsluiters voor pijpleidingen en een machinefabriek. Het OM verwijt verdachten het handelen of nalaten in strijd met de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg.

Ongeval
In een machinefabriek in Leeuwarden waren vier werknemers bezig met het uitvoeren van testwerkzaamheden aan een aandrijving voor grote afsluiters. De werkzaamheden werden uitgevoerd aan een staande cilinder van bijna 90 centimeter lang (hoog) en ongeveer 55 centimeter in doorsnee. In deze cilinder zat een zuiger die werd getest op luchtdichtheid. Tijdens deze controle raakte een koppelschijf, een speciale moer, met grote kracht los waardoor de zuiger met grote kracht uit de cilinder schoot. Twee werknemers werden hierbij door de zuiger aan hun hoofd geraakt en zijn als gevolg van het letsel dat zij daarbij opliepen overleden.

Arbeidsomstandighedenwet
De officier verweet verdachten op zitting dat zij opzettelijk hadden gehandeld in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet. Zij vond dat de risico’s die waren verbonden aan de gebruikte werkwijze door beide verdachten onvoldoende waren onderkend en onderschat. Ook vond de officier dat de verdachten te kort waren geschoten in de zorg voor een gezonde en veilige werkplek, de risico-inventarisatie en de instructie van medewerkers over de te hanteren werkwijze, te gebruiken arbeidsmiddelen en te nemen veiligheidsmaatregelen. De officier: “Verdachten hebben onvoldoende het gevaar voorkomen te worden getroffen of geraakt door voorwerpen.” Bij eerdere testen onder hoge druk was er volgens het OM een schijf kromgetrokken en een deksel afgesprongen. Ook zou uit een toetsingsrapportage uit 2017 bij fabrikant zijn gewaarschuwd voor het werken met overdruk en onderdruk.

Ernst van de feiten
In de Arbeidsomstandighedenwet is verankerd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De primaire verantwoordelijkheid voor het inrichten van een dergelijke werkplek rust op de feitelijke werkgever, die verplicht is een arbobeleid te voeren dat gericht is op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Strafmaat
“Niemand heeft dit gewild. Dat laat onverlet dat het Openbaar Ministerie heeft gemeend beide verdachten te moeten dagvaarden omdat hen het nodige te verwijten valt in hun handelwijze in aanloop naar dit ongeval. Het gaat daarbij niet om actieve handelingen, maar om verwijtbaar nalaten.”, aldus de officier. Zij eiste een boete van 80.000 euro tegen de fabrikant en 50.000 euro tegen de machinefabriek.

De rechtbank doet op 14 december uitspraak.